Sản phẩm khuyến mãi
Máy rửa hơi nước nóng Karcher DE 4002 *EU
Máy rửa hơi nước nóng Karcher DE 4002 *EU
Giá: $ 1.261,9 ~ 26.500.000 VNĐ
Máy phun cao áp Karcher K2.120
Máy phun cao áp Karcher K2.120
Giá: $ 123,8 ~ 2.600.000 VNĐ
Máy hút bụi khô và ướt Karcher NT65/2 AP
Máy hút bụi khô và ướt Karcher NT65/2 AP
Giá: $ 823,8 ~ 17.300.000 VNĐ
Máy phun rửa cao áp Karcher K2.300
Máy phun rửa cao áp Karcher K2.300
Giá: $ 176,2 ~ 3.700.000 VNĐ
Máy phun cao áp Karcher K4.600
Máy phun cao áp Karcher K4.600
Giá: $ 309,5 ~ 6.500.000 VNĐ
Máy phun bắn cao áp JET 250 -7,5t4
Máy phun bắn cao áp JET 250 -7,5t4
Giá: $ 857,1 ~ 18.000.000 VNĐ
Máy phun áp lực Karcher HD 5/12 C
Máy phun áp lực Karcher HD 5/12 C
Giá: $ 809,5 ~ 17.000.000 VNĐ
Máy phun rửa cao áp Karcher HD6/16-4M
Máy phun rửa cao áp Karcher HD6/16-4M
Giá: $ 1.404,8 ~ 29.500.000 VNĐ
Máy rửa xe áp lực Karcher 6/15C
Máy rửa xe áp lực Karcher 6/15C
Giá: $ 1.071,4 ~ 22.500.000 VNĐ
Máy phun áp lực cao VJ 250/7.5
Máy phun áp lực cao VJ 250/7.5
Giá: $ 857,1 ~ 18.000.000 VNĐ
Máy phun bắn cao áp JET 250 - 5,5t4
Máy phun bắn cao áp JET 250 - 5,5t4
Giá: $ 761,9 ~ 16.000.000 VNĐ
Máy phun rửa áp lực cao JET120-3.0S4
Máy phun rửa áp lực cao JET120-3.0S4
Giá: $ 595,2 ~ 12.500.000 VNĐ
Máy rửa xe công nghiệp V-Jet C200/15
Máy rửa xe công nghiệp V-Jet C200/15
Giá: $ 1.452,4 ~ 30.500.000 VNĐ
Máy rửa xe JETTA JET-2000
Máy rửa xe JETTA JET-2000
Giá: $ 166,7 ~ 3.500.000 VNĐ
Máy rửa hơi nước nóng Karcher DE 4002 *EU
Giá: $ 1.261,9 ~ 26.500.000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp karcher B 40 C EP
Giá: $ 4.452,4 ~ 93.500.000 VNĐ
Máy phun áp lực Karcher HD 5/12 C
Giá: $ 809,5 ~ 17.000.000 VNĐ
Máy đánh sàn liên hợp LAVA 54C
Giá: $ 4.785,7 ~ 100.500.000 VNĐ
Máy phun cao áp Karcher K2.120
Giá: $ 123,8 ~ 2.600.000 VNĐ
Máy chà sàn Karcher BDP 50/1500 C
Giá: Vui lòng gọi
Máy phun rửa cao áp Karcher HD6/16-4M
Giá: $ 1.404,8 ~ 29.500.000 VNĐ
Máy chà sàn Fiorentini N45E
Giá: $ 3.690,5 ~ 77.500.000 VNĐ
Máy hút bụi khô và ướt Karcher NT65/2 AP
Giá: $ 823,8 ~ 17.300.000 VNĐ
Máy phun cao áp Karcher K4.600
Giá: $ 309,5 ~ 6.500.000 VNĐ
Máy rửa xe áp lực Karcher 6/15C
Giá: $ 1.071,4 ~ 22.500.000 VNĐ
Máy rửa xe công nghiệp V-Jet C200/15
Giá: $ 1.452,4 ~ 30.500.000 VNĐ
Máy phun rửa cao áp Karcher K2.300
Giá: $ 176,2 ~ 3.700.000 VNĐ
Máy phun áp lực cao V-Jet 150/3.0
Giá: $ 595,2 ~ 12.500.000 VNĐ
Máy phun áp lực cao VJ 250/7.5
Giá: $ 857,1 ~ 18.000.000 VNĐ
Máy phun bắn cao áp JET 250 -7,5t4
Giá: $ 857,1 ~ 18.000.000 VNĐ
Máy phun bắn cao áp JET 250 - 5,5t4
Giá: $ 761,9 ~ 16.000.000 VNĐ
Máy rửa xe JETTA JET-2000
Giá: $ 166,7 ~ 3.500.000 VNĐ
Máy phun rửa áp lực cao JET120-3.0S4
Giá: $ 595,2 ~ 12.500.000 VNĐ
Máy rửa xe cao áp Kocu 1850 PSI
Giá: $ 690,5 ~ 14.500.000 VNĐ
Máy giặt thảm Karcher PUZZI 400
Giá: Vui lòng gọi
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - TP Hà Nội
04.35560833/35561696

Khôi Nguyên

icon yahoo

  icon skype

icon email icon tel

0902226359

Mạnh Hà

icon yahoo

  icon skype

icon email icon tel

0906066638

Ngọc Hoan

icon yahoo

  icon skype

icon email icon tel

0987106965

Song Toàn

icon yahoo

  icon skype

icon email icon tel

0966399628

Tiến Hùng

icon yahoo

  icon skype

icon email icon tel

0978958076

Tư Vấn - TPHCM
08.36060005/39911511

Hồng Thu

icon yahoo

  icon skype

icon email icon tel

0989429798

Phan Huynh

icon yahoo

  icon skype

icon email icon tel

0988397733

Sản phẩm bán chạy

Máy rửa hơi nước nóng Karcher DE 4002 *EU

Máy rửa hơi nước nóng Karcher DE 4002 *EU

Giá: $ 1.261,9 ~ 26.500.000 VNĐ
Máy phun cao áp Karcher K2.120

Máy phun cao áp Karcher K2.120

Giá: $ 123,8 ~ 2.600.000 VNĐ
Máy hút bụi khô và ướt Karcher NT65/2 AP

Máy hút bụi khô và ướt Karcher NT65/2 AP

Giá: $ 823,8 ~ 17.300.000 VNĐ
Máy phun rửa cao áp Karcher K2.300

Máy phun rửa cao áp Karcher K2.300

Giá: $ 176,2 ~ 3.700.000 VNĐ
Máy phun cao áp Karcher K4.600

Máy phun cao áp Karcher K4.600

Giá: $ 309,5 ~ 6.500.000 VNĐ
Máy phun bắn cao áp JET 250 -7,5t4

Máy phun bắn cao áp JET 250 -7,5t4

Giá: $ 857,1 ~ 18.000.000 VNĐ
Máy phun áp lực Karcher HD 5/12 C

Máy phun áp lực Karcher HD 5/12 C

Giá: $ 809,5 ~ 17.000.000 VNĐ
Máy phun rửa cao áp Karcher HD6/16-4M

Máy phun rửa cao áp Karcher HD6/16-4M

Giá: $ 1.404,8 ~ 29.500.000 VNĐ
Máy rửa xe áp lực Karcher 6/15C

Máy rửa xe áp lực Karcher 6/15C

Giá: $ 1.071,4 ~ 22.500.000 VNĐ
Máy phun áp lực cao VJ 250/7.5

Máy phun áp lực cao VJ 250/7.5

Giá: $ 857,1 ~ 18.000.000 VNĐ
Máy phun bắn cao áp JET 250 - 5,5t4

Máy phun bắn cao áp JET 250 - 5,5t4

Giá: $ 761,9 ~ 16.000.000 VNĐ
Máy phun rửa áp lực cao JET120-3.0S4

Máy phun rửa áp lực cao JET120-3.0S4

Giá: $ 595,2 ~ 12.500.000 VNĐ
Máy rửa xe công nghiệp V-Jet C200/15

Máy rửa xe công nghiệp V-Jet C200/15

Giá: $ 1.452,4 ~ 30.500.000 VNĐ
Máy rửa xe JETTA JET-2000

Máy rửa xe JETTA JET-2000

Giá: $ 166,7 ~ 3.500.000 VNĐ
Máy rửa xe cao áp Kocu 1850 PSI

Máy rửa xe cao áp Kocu 1850 PSI

Giá: $ 690,5 ~ 14.500.000 VNĐ